NA KOLO POUZE S PŘILBOU

Dopravní hřiště je zařízením, které se zaměřuje na aktivity v rámci bezpečnosti a prevence nehodovosti v silničním provozu a možnosti využití volného času, především dětí předškolního a školního věku a jejich rodičů 

Dopravní výchova

Tematický plán dopravní výchovy je zpracován na minimální rozsah požadovaných znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích k získání "Průkazu cyklisty" pro žáky 4.tříd základních škol. K výuce je užito deseti obrazů BESIPu "Neboj se silnice". Součástí výuky je závěrečné přezkoušení pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích pomocí testů + jízdy podle pravidel silničního provozu.  

KONTAKTUJTE NÁS

Těšíme se na Vaši návštěvu

Pokud máte jakýkoliv dotaz, požadavek nebo přání neváhejte nás kontaktovat!