Novinky

Poděkování městu Zlín

Děkujeme městu Zlín za to, že naše dopravní hřiště má po deseti letech 5 nových kol, což nám umožňuje zkvalitnění výuky dětí 4. ročníků, které k nám docházejí na výuku.

Zdeněk Patík
Krajský koordinátor pro Zlínský kraj 
Besip

Otevření  DDH pro veřejnost 2024

V rámci prevence statutárního města Zlín zajišťuje každoročně pro předškolní

děti z MŠ Zlína výuku na Dětském dopravním hřišti v Malenovicích.

Historie DDH ve Zlíně:

Zlínské dětské dopravní hřiště bylo dostavěno zhruba v polovině 70. let minulého století a k pravidelné dopravní výchově se začalo, dle dochovaných záznamů, sloužit ve školním roce 1979/80 a již tehdy byla výuka na něm zaměřena zejména na dopravní výchovu žáků čtvrtých ročníků základních škol. Provoz tehdy zajišťovalo Krajské dopravní středisko Brno.

Od roku 2000, kdy sloučením Krajských dopravních středisek vzniklo Centrum služeb pro silniční dopravu Praha (www.cspsd.cz), přešlo do jeho správy i dětské dopravní hřiště ve Zlíně, a tak tomu zůstalo, s přestávkou v letech 2006 až 2009, dodnes.

V současnosti dopravní hřiště využívají k dopravní výchově základní a mateřské školy nejen ze Zlína, ale navštěvují ho děti prakticky ze všech částí okresu Zlín (P. O. III. Zlín, Luhačovice, Vizovice a částečně Valašské Klobouky).

Hřiště je otevřeno i pro veřejnost: Od 6. 4. 2024 do 31. 10. 2024

Otevírací doba:|*

pondělí 14:00 – 18:00

středa 14:00 – 18:00

pátek 14:00 – 18:00

sobota 9:00 – 12:00

neděle 13:00 – 18:00


*Dle provozního řádu při nepřízni počasí je dopravní hřiště uzavřeno!

Pozn: Dopravní prostředky ani přilby se nepůjčují!